Zenker, Rudolf: Illegal letter from the Terezín Ghetto

Title

Zenker, Rudolf: Illegal letter from the Terezín Ghetto

Subject

Correspondence
Illegal acitivities
Ghettos
Living conditions

Description

Illegal letter from the Terezín Ghetto by Rudolf Zenker addressed to his non-Jewish wife Bohumila in Prague.

Creator

Rudolf Zenker

Source

Jewish Museum in Prague, Terezín collection, Documents from the period of occupation, Personal papers (inventory number 327), Zenker, Rudolf; Zenker, Rudolf: Illegal letters from Terezín to his wife
https://portal.ehri-project.eu/units/cz-002279-collection_jmp_shoah_t#desc-eng

Date

Dec 15, 1941

Format

Letter (handwritten)

Language

Czech

Type

Letter

Text

15. 12. 1941

Milá Milinko,

Tak se mi to dnes konečně podařilo dostat se s oddílem pracovníků na nádraží. Skládáme z vagónů brambory na auta, dělá se opatrně a pomalu. Pokoušel jsem se již několikráte dát Tobě nějakou zprávu, nepodařilo se mi to. Z našich kasáren je psát pod trestem smrti zakázáno, později to snad bude dovoleno. Mám se celkem dobře, na práci chodí většinou jen mladší lidi, z dlouhé chvíle se však hlásím dobrovolně.
Dopisy a balíky sem jdou a správně je každý dostane, ovšem censurované. Napiš mně Miluško třeba jen lístek ihned, bych věděl, že tento dopis jsi dostala. Jen jedno Tě upozorňuji, nesmíš se v tom psaní ani slůvkem zmínit, že já jsem Ti psal. Napiš asi takto:
Náhodou jsem se od známých dopátrala, že jsi v Terezíně, atd.
Nepiš nic o válce nebo něco politického, jen soukromé věci a stručně. Dostala jsi penzi?
Buď tak hodná, na Vánoce mi pošli vánočku, balíček ve váze asi 2-3 kg, konservy a podobné věci do balíku nedávej, to seberou. Chleba ještě mám, dostáváme denně 25 dkg, je to málo, ale mně to stačí. Nediv se, že tak škrábu, píšu to v nákladním vagóně. Hlavně ještě jednou, ani slovo nebo nějakou zmínkou o tom, že já jsem psal.
Miluško, tomu, kdo Ti ten dopis doručí, dej 50 K (padesát korun), budu hledět zase brzy Ti napsat.
O válce se zde taky tu a tam něco dozvíme.
Mnoho srdečných pozdravů všem příbuzným a známým a Tobě pusu

Tvůj Rudla

Adresa:
RZ
Sudetenkaserne, č. 55
Terezín H46/677

Translation

15. 12. 1941

Dear Milinka,

So I finally managed to get to the train station with the workers’ group. We’re unloading potatoes from railway cars and loading them onto cars carefully and slowly. I tried several times to pass on a message to you, but I wasn’t able to. In our barracks, writing is forbidden and punishable by death. Hopefully, they will allow it later. I’m doing fairly well. Mostly young people work, but I volunteer whenever I feel bored.
Letters and packages do get to us and are distributed to the right people, but they are censored. Miluška, write me a note as soon as you can so that I can know that you’ve received this letter. But I must warn you about one thing: you mustn’t mention that I’ve written to you in your letter. Write something like this:
My friends told me in passing that you are in Theresienstadt, etc.
Don’t write anything about the war, don’t mention anything political, stick to private things and keep it short. Did you receive your pension?
Could I ask you please to send me Christmas bread for Christmas? Put it in a package that weighs about 2-3 kg. Don’t pack cans or other such things into it, they’ll seize those. I still have some bread. We receive 25 dkg per day. It’s not much, but it’s enough for me. Don’t be alarmed by my bad handwriting, I’m writing this inside a freight train. Once more, I must insist: not a single word about my letter.
Miluška, give 50 K (fifty crowns) to the person who will deliver the letter to you. I will find another way to write to you soon.
News about the war reaches us here sometimes.
Give my heartfelt greetings to all of our relatives and friends and for you, a kiss.

Your Rudla

Address: RZ
Sudetenkaserne, no. 55
Theresienstadt H46/677Files

DOCUMENT_JMP_SHOAH_T_2_A_10k_327_314_001.jpg
DOCUMENT_JMP_SHOAH_T_2_A_10k_327_314_001c-03-144.jpg

Collection

Citation

Rudolf Zenker, “Zenker, Rudolf: Illegal letter from the Terezín Ghetto,” EHRI Documents, accessed January 27, 2023, https://visualisations.ehri-project.eu/items/show/153.

Item Relations

This item has no relations.