Zenker, Rudolf: Third illegal letter from the Terezín Ghetto

Title

Zenker, Rudolf: Third illegal letter from the Terezín Ghetto

Subject

Correspondence
Illegal activities
Ghettos
Living Conditions

Description

Illegal letter from the Terezín Ghetto by Rudolf Zenker addressed to his non-Jewish wife Bohumila and daughter Květoslava in Prague.

Creator

Rudolf Zenker

Source

Source
Jewish Museum in Prague, Terezín collection, Documents from the period of occupation, Personal papers (inventory number 327), Zenker, Rudolf; Zenker, Rudolf: Illegal letters from Terezín to his wife
https://portal.ehri-project.eu/units/cz-002279-collection_jmp_shoah_t#desc-eng

Format

Letter (handwritten)

Language

Czech

Type

Letter

Text

Milá Miluško a Květuško!

Děkuji srdečně za vánočku a chleba, došlo to včas před svátkama, ale nemohl jsem to dříve potvrdit. Je to tady velmi nebezpečné psát, neb přestupky toho druhu se velmi přísně trestají. Teď se zde prý až do 6. ledna balíčky vůbec nevydávají, tak nic neposílejte, a potom prosím vždy za 14 dní pravidelně dvoukilový chlebíček, a když to bude možné nějakou buchtu. Jsem přesvědčen, že jsi pro milá Milunko pro mne schovala škvarky, tak je laskavě pak přibal bez sádla jen dobře zabalené v papíru. Když jste je však snědli, tím lépe. Řekni tam všem, kteří půjdou na transport, ať neberou s sebou žádné konservy, ať masové, neb rybí, neb jiné, všechny odebírají. Tady, kdo ještě konservy měl, musel je odevzdat. Ať si hlavně vezmou s sebou 50 balíčků suchého líhu, malý vařič a různé přípravy (kroupy, rýži a různé poživatiny na vaření polévek, neb strava je zde poměrně slabá. Mně to stačí, ale většina má hlad. Vzpomínám stále každou chvíli na Vás. Na práci nechodím a mám dlouhou chvíli. Jak bych doma mohl odhazovat sníh aj. Včera jsem se ptal jednoho četníka ohledně Tvé návštěvy v Terezíně, tak mi řekl, že není dovoleno někoho volat, jela bys sem zbytečně, tak se sem nevypravuj, možná až později, to bych Ti pak napsal. Doufám, že nám snad taky dovolí psát, ale jisté to není.
Ještě jedna věc, české dopisy se nedoručují, jen německé, tak mi napiš několik řádek německy a napiš mezi jiným proč nepíšeš. Myslím, že mi z Tábora sem psali česky, já jsem nic neobdržel, lepší, když nepíšou, je to beze strachu. Miluško, neodhazuj ten sníh sama, zjednej si na to a zaplať, nedři se zbytečně.
Já mám stále ještě škvarky a keksy, šetřím s tím a hlad jsem doposud neměl, i kousek vánočky ještě mám.
Tak Tě Milinko poprosím, posílej mi pak okolo 10. ledna počínaje pravidelně vždy za 14 dní ten chlebíček a nějaký kousek buchty, případně ¼ kg salámu, ale jiného nic, všechno censura vykrade, dle možnosti to vždy potvrdím.
Tady se proslýchá, že do konce února má být Praha úplně prázdná od židů, nevím, co je na tom pravdy, ale spíš ano, než ne. Napiš do Tábora a Budějovic ať se připraví, tak, jak píšu a Pražáci taky ať jsou připraveni. Počítám, že do podzima bude pokoj a shledání, už kdyby to bylo.
Srdečně Vás obě zdravím a líbám. Ruda

Pozdrav všem příbuzným, sousedům a známým!
Budešli mi psát, moc opatrně!!!

Že nechám milé Otle děkovat za vánočku, byla fajn!

Translation

Dear Miluška and Květuška!

Thank you so much for the Christmas bread and the regular bread. It arrived on time before the holidays, I just wasn’t able to let you know earlier. It’s very dangerous to write here, the punishment for these kinds of offenses is harsh. I heard they won’t be handing out packages until January 6th, so after that please regularly send a two kilo loaf of bread every 14 days, and if possible some pastry. I’m convinced, dear Milunka, that you’ve saved some crackling for me, so please send it. Wrap it tightly in paper without the lard. If you’ve already eaten all of it, so much the better. Tell everyone who is to be transported not to take any cans, not ones with meat, fish, or any other kind. They confiscate them all. Here, anyone who still had any cans left over had to hand them in. Tell them to bring with them instead 50 packages of solid alcohol, a small cooker, and various foodstuffs (barley, rice, and various ingredients to make soup with) because there isn’t much food here. It’s enough for me, but most people are hungry. I think about you every minute. I don’t work and so I’m often bored. How I could be at home shoveling snow, etc. Yesterday, I asked one of the policemen about your visit to Theresienstadt, and he told me that it’s not allowed for anyone to call on us here, so don’t bother coming, it would be in vain. It might be possible later, I’ll let you know. I also hope that they’ll allow us to write someday, but that’s far from certain.
One more thing: Czech letters aren’t delivered to us, only letters in German, so write a couple lines in German. Among other things, mention why you haven’t written. I think they wrote to me from Tábor in Czech and I didn’t receive anything. It would be better if they wouldn’t write, then there would be nothing to fear. Miluška, dont’ shovel the snow by yourself. Get help and pay for it, don’t needlessly overexert yourself.
I still have some crackling and biscuits. I’m saving them and haven’t gone hungry. I even have a piece of Christmas bread left.
Milinka, would you please regularly send me every 14 days starting on January 10th the bread and some pastry, or ¼ kg of salami, but no more than that. The censors steal everything. I’ll let you know in advance if possible.
There is a rumor going around here that Prague should be empty of its Jews by the end of February. I don’t know if there’s any truth to it, but there probably is. Write to Tábor and Budějovice and tell them to prepare themselves and follow my instructions as I have written. The Praguers, too, should get ready. I think it will be peaceful by fall. I so wish we could meet soon.
Greetings and kisses to you both. Ruda

Please say hello to all of our relatives, neighbors, and friends!
If you write, be very careful!!!

I thank Otla for the Christmas bread, it was delicious!

Files

DOCUMENT_JMP_SHOAH_T_2_A_10k_327_314_001_1.jpg
DOCUMENT_JMP_SHOAH_T_2_A_10k_327_314_001_002.jpg

Collection

Citation

Rudolf Zenker, “Zenker, Rudolf: Third illegal letter from the Terezín Ghetto,” EHRI Documents, accessed July 16, 2019, https://visualisations.ehri-project.eu/items/show/155.

Item Relations

This item has no relations.