Telephone messages to the regional authority in Brno on the activities at the Austrian border, March 15th 1938

Title

Telephone messages to the regional authority in Brno on the activities at the Austrian border, March 15th 1938

Subject

Refugees

Creator

Regional Authority in Brno

Source

Moravian Land Archives in Brno, B40 - Regional Authority in Brno, presidium, no. 17886/1938, box 292.

Publisher

online Edition BeGrenzte Flucht

Date

1938-03-15

Relation

EHRI collection description: Czech RepublicMoravian Land Archives in Brno

Language

Czech

Text

K dotazu sděluje státní polic. úřad v Břeclavi dne 15. března 1938 ráno toto:

Během noci neudálo se nic zvláštního, klid nebyl narušen.

----

Totéž hlášení podává stát. polic. úřad v Mikulově[,] jakož i okresní úřady v Dačicích a Mor. Budějovicích, tento se dělením, že SdP. začíná rozvíjeti zvýšennou činnost a že události v Rakousku mají odraz na mentalitu německého obyvatelstva v pohraničí.

[...]

Zemské fin. ředitelství (vrchní fin. rada Stejskal:

Podle zprávy z odd. Poštorná je zesilována všude v Rakousku Zollwache. Zesílené mužstvo tvrdí, že přichází z kursu.

V Cahnově prý bylo zadrženo 300 židů, kteří se pokoušeli utéci z Rakouska.

Translation

On request the state police authorities in Breclav notifies on the following in the morning of the 15th of March:
Nothing special happened during the night, the public order was not interrupted.
----
The same reports were made by the state police authorities in Mikulov as well as by the district authorities in Dačice and Moravské Budějovice. The latter additionally reported that the SdP starts to develop intensified activities and that the activities in Austria resonate with the mentality of the population in the border region. [...]


[...]
The state finance department (senior finance officialStejskal):
After the report of the department Poštorná the customs guard was reinforced everywhere in Austria. The reinforced guard assure to stay on target.
In Hohenau allegedly 300 Jews were arrested, who had tried to flee from Austria. [...]

Files

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg

Collection

Citation

Regional Authority in Brno, “Telephone messages to the regional authority in Brno on the activities at the Austrian border, March 15th 1938,” EHRI Documents, accessed April 21, 2024, https://visualisations.ehri-project.eu/items/show/163.

Item Relations

This item has no relations.