Complaint against Dr. János Benedek, főszolgabíró of Kiskőrös

Title

Complaint against Dr. János Benedek, főszolgabíró of Kiskőrös

Subject

Persecution of Jews
Politics

Creator

Subprefect of Pest-Pilis-Solt-Kiskun County

Source

Hungarian National Archives (MNL), Pest County Archives (PML), Records of the Subprefect of Pest-Pilis-Solt-Kiskun County, IV.408-b, 41994/1944

Date

1944-08-07

Language

Hungarian

Text

Tárgy: Dr. Benedek János kiskőrösi főszolgabíró elleni panasz
Visz: 41994/1944 kig
Alispán Úr!
Hivatkozással fenti számú határozatra jelentem, hogy fenti ügyben a tájékoztató vizsgálatot folyó hó 6-án Kiskőrösön megtartottam. A vizsgálatról felvett jegyzőkönyvet két példányban felterjesztem és jelentem, hogy meggyőződésem szerint a panasz alaptalan.
Velich István panaszbeadványában foglaltakat két csoportra lehet osztani. Egyik csoportba tartoznak azok a kijelentések, amiket állítólag Dr. Benedek János főszolgabíró részben Velich István ellőtt, részben mások előtt tett és amely nyilatkozatok állítólag kormányellenesek vagy destruálók.
E kijelentések megtételét Dr. Benedek János főszolgabíró tagadja és azoknak megtörténtét Velich István sem tudja bizonyítani mivel azoknak egy része állítása szerint előtte történt azonban más kettőjükön kívül nem volt jelen. A kijelentések másik részére vonatkozóan pedig Velich azt adja elő, hogy azokról nem közvetlenül szerzett tudomást, hanem másoktól hallotta, akiket azonban név szerint nem tud megjelölni.
Erre vonatkozólag általa kihallgatott tanúvallomások közül legfeljebb Kováts Gyula nyug. vm. irodafőtiszt vallomását tartom terhelőnek, azonban Dr. Benedek János szerint Kováts Gyula ellenséges érzülettel viseltetik iránta, mivel leánya, Kováts Izabella vm. Kezelő a kiskőrösi főszolgabírói hivatalban van alkalmazva és nevezettet a közelmúltban hivatali kötelességének laza teljesítéséért megfeddte.
Velich István által megnevezett tanúk közül Székely János maszopsz vezetőt az iratok között elfekvő idézés szerint nem állott módomban kihallgatni, mert a vizsgálat idejében Budapesten tartózkodott és csak napok múlva tér vissza Kiskőrösre.
A panaszbeadvány[ban] foglaltakban másik csoportja azt tartalmazza, hogy Dr. Benedek János hivatali kötelességét a zsidókkal szemben nem teljesítette ill. a vonatkozó rendeleteket a zsidók javára hajtotta végre. Ezen állítás azonban a jegyzőkönyvben foglaltak alapján megdőlt.
Kunszentmiklós, 1944. augusztus hó 7. főszolgabíró

Translation

Subject: Complaint against Dr. János Benedek, főszolgabíró of Kiskőrös
Visz: 41994/1944 kig.
Dear Subprefect,
Referring to the resolution of the above number, I report that I held an investigation concerning the above-mentioned case in Kiskőrös on 6th of this month. I submit two copies of the protocol taken about the investigation and I report that I am convinced that the complaint is groundless.
The things mentioned in István Velich’s complaint can be divided into two groups. In the first group belong those statements, which dr. János Benedek allegedly said partially in front of István Velich, partially in front of others and which statements are supposedly anti-government or demoralizing.
Főszolgabíró dr. János Benedek denies saying these statements and István Velich cannot prove them, since, according to him, part of them were said in front of him, but no one else was present apart from the two of them. As for the other part of these statements, Velich states to have heard about them indirectly, from others, whom he cannot identify.
Concerning this, from the testimonies heard by him, I consider only the testimony of ret. County clerk Gyula Kováts incriminating, however, according to dr. János Benedek, Gyula Kováts harbors hostile feelings against him as his daughter, Izabella Kováts is employed as county operator in the office of the főszolgabíró of Kiskőrös and he scolded the aforementioned in the near past for not performing her office duties properly.
From the witnesses named by István Velich, I did not have the chance to interrogate Maszopsz leader János Székely according to the warrant among the file, because he was staying in Budapest at the time of the investigation and returned to Kiskőrös only days later.
The other group [of accusations] mentioned in the complaint contains that dr. János Benedek did not fulfill his official obligations concerning the Jews or that he executed the relevant decrees in favor of the Jews. This statement, however, was refuted by what is written in the protocol.
Kunszentmiklós, 7 August 1944, főszolgabíró

Files

11.1_41994_Paál_István_összefoglaló_jelentése_Benedek_ügyében_1944.08.07..jpg
11.2_41994_Paál_István_összefoglaló_jelentése_Benedek_ügyében_1944.08.07.jpg

Collection

Citation

Subprefect of Pest-Pilis-Solt-Kiskun County, “Complaint against Dr. János Benedek, főszolgabíró of Kiskőrös,” EHRI Documents, accessed December 9, 2023, https://visualisations.ehri-project.eu/items/show/172.

Item Relations

This item has no relations.