Protocol including the testimony of László Komáromy

Title

Protocol including the testimony of László Komáromy

Subject

Persecution of Jews
Politics

Creator

László Komáromy

Source

Hungarian National Archives (MNL), Pest County Archives (PML), Records of the Subprefect of Pest-Pilis-Solt-Kiskun County, IV.408-b, 41994/1944

Date

1944-07-28

Language

Hungarian

Text

41991/1944
A kiskőrösi j. főszolgabírája
Jegyzőkönyv
Készült Kiskőrösön 1944. évi júl. 2-án. Dr. Komáromy László tb. főszolgabíró alábbi ügybeni kihallgatásáról.
Jelen vannak alulírottak:
Eljáró Dr. Bendedek János főszolgabíró kérésére dr. Komáromy László 33 éves, r.kath, nőtlen, tb. főszolgabíró, Kiskőrös, Tomori u. 2 szám alatti lakos a hamis tanúzás következményeire történt figyelmeztetés után az alábbiakat adom elő:
Hivatkozva a már írásban tett jelentésemben foglaltakhoz ahhoz pótlólag még az alábbiakat adom elő:
Az ott említett néhány konkrét panaszon kívül Székely János és Velich István kiskőrösi lakosokkal történt magánbeszélgetéseim alkalmával arra a meggondolásra jutottam, hogy nevezettek a közelmúltban megjelent zsidó rendeletek végrehajtása alkalmával nyilvánított panaszaik mellett általánosságban dr. Benedek János főszolgabíró személyével és hivatali működésével úgy mint főszolgabíró nem voltak megelégedve.
Tehát az általuk előttem, vagy esetleg máshol tett konkrét panaszaikon kívül kívánatosnak tartották volna, hogy a járás vezetőjének személyében változás álljon elő. Ezen ellenszenvüket általánosságban állapítottam meg beszélgetéseikből, amikor a járási tisztviselőket bírálták a múltban és jelenben is, és elégedetlenségüket fejezték ki, hogy többnyire nem megfelelő tisztviselők állnak és álltak a járás élén.
A személyi változás elősegítése érdekében mondották, hogy panaszok illetékes helyre be lettek adva, de hogy hová és kik által, azt nem mondották. Azonban ez ebből is következtethető volt, mivel mint már előző beadványomban is említettem, főszolgabíró személyében változást már hónapokkal ezelőtt rövidesen bekövetkező bizonyos eseménynek mondották.
Jelen jegyzőkönyvet felolvasás után jóváhagyólag lezárjuk és aláírjuk azon megjegyzéssel, hogy Dr. Komáromy László tb. főszolgabírónak egyéb említeni valóm nincs.
Dr. Komáromy László tb. főszolgabíró, Dr. Benedek János főszolgabíró
Kiskőrös, 1944. július 28.

Translation

41991/1944
The főszolgabíró of the Kiskőrös district
Protocol
Written in Kiskőrös, on 2 July 1944. About the questioning of delegated főszolgabíró dr. László Komáromy, on the following case.
The undersigned are present:
At the request of prosecuting főszolgabíró dr. János Benedek, dr. László Komáromy, 33-year-old, Roman Catholic, single, delegated főszolgabíró, address: Kiskőrös, Tomori str. 2, after being warned about the consequences of lying under oath, I present the following:
Referring to the content of my written report, I present the following addendum:
Apart from the few complaints mentioned there, during my private discussions with János Székely and István Velich, inhabitants of Kiskőrös, I came to the conclusion that besides their complaints concerning the execution of the recent anti-Jewish decrees, in general, the above-mentioned were not satisfied with dr. János Benedek’s person and official performance as a főszolgabíró.
So apart from their specific complaints made in front of me or elsewhere, they thought it desirable that there is a change in the person of the district leader. I ascertained this antipathy in general from our discussions, when they had been judging the county functionaries in the past and in the present and they had expressed their discontent that usually the functionaries of the district are and were not appropriate.
They said that in order to facilitate a change in personnel, they had filed complaints to competent places; but where and by whom, they did not say. However, it could be deduced even from this, as I have mentioned in my previous submission, even months ago they talked about the change of the főszolgabíró as a certain event to happen soon.
After reading out present protocol, we finish it and sign it with the remark that delegated főszolgabíró dr. László Komáromy has nothing else to mention.
Delegated főszolgabíró dr. László Komáromy, főszolgabíró dr. János Benedek
Kiskőrös, 28 July 1944.

Files

13_41994_dr.Komáromy_László_jelentése_Bendeknek_a Velichtől_hallottakról_1944.07.02_másolat_1944.07.28..jpg

Collection

Citation

László Komáromy, “Protocol including the testimony of László Komáromy,” EHRI Documents, accessed September 21, 2023, https://visualisations.ehri-project.eu/items/show/173.

Item Relations

This item has no relations.