Letter by HIAS regarding Luba Melchior to Swedish State Immigration Commission

Title

Letter by HIAS regarding Luba Melchior to Swedish State Immigration Commission

Description

Mosaiska Församlingen och HIAS (Jewish Community and Hebrew Sheltering and Immigrant Aid Society) letter regarding Luba Melchior to Statens utlänningskommission (Swedish State Immigration Commission) dated January 9, 1947, now in the Swedish government case file of Luba Melchior. Source: Riksarkivet, Stockholm, Sweden.

Date

1947-01-09

Language

Swedish

Text

Härmed få vi vördsamt översända polskt pass för Luba Melchior, född den 5/5 1912. Hon kommer att erhålla belgiskt besöksvisum på c:a två månader, varför vi anhålla om återresevisum till Sverige för en tid av tre månader samt uppehållstillstånd för erforderlig tid. Luba Melchior skall besöka sin enda överlevande anförvant, en kusin, A. Werber, 5 Rue César de Peepe [sic], Bryssel, och behöver därför visum till Sverige. Vi anhålla att saken måtte behandlas med största skyndsamhet, enär Luba Melchior önskar resa omgående, samt att Ni återsända passet till oss under adress Mlalmskillnadsgatan 38, Stockholm.

Stockholm den 9 januari 1947

Translation

We hereby respectfully send you the Polish passport for Luba Melchior, born on 5/5 1912. She will receive a Belgian visitor's visa for around two months, which is why we are requesting a return visa to Sweden for a period of three months and a residence permit for the required time. Luba Melchior is to visit her only surviving relative, a cousin, A. Werber, [of] 5 Rue César de Peepe, Brussels, and therefore needs a visa to Sweden. We request that the matter be dealt with as quickly as possible, as Luba Melchior wishes to travel immediately, and that you return the passport to us at the address Mlalmskillnadsgatan 38, Stockholm.

Stockholm, January 9, 1947

Files

HIAS.jpg

Collection

Citation

“Letter by HIAS regarding Luba Melchior to Swedish State Immigration Commission,” EHRI Documents, accessed February 26, 2024, https://visualisations.ehri-project.eu/items/show/192.

Item Relations

This item has no relations.