Request from Rétfalvi Ernő to the Gödöllő town council

Title

Request from Rétfalvi Ernő to the Gödöllő town council

Subject

Aryanisation

Creator

Ernő Rétfalvi

Source

Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltára, V.1044 Cb, documents of the municipality of Gödöllő, 12777/1940

Date

1941

Relation

EHRI archival institution description: Hungarian National Archives Pest County Archives

Language

Hungarian

Text

Tekintetes Képviselőtestület!

Alulírott azzal a tiszteletteljes kérelemmel járulok a Tekintetes Képviselőtestület elé, hogy a községházában lévő üzletek közül a most üresedésbe kerülő s jelenleg Fischer Zsigmond és Ernő bérleményében lévő üzlethelyiséget a megüresedéstől kezdődően részemre bérbeadni szíveskedjenek.
Tiszteletteljes kérelmem támogatására előadom, hogy órás és ékszerész gödöllői lakos vagyok, s így természetesen gödöllői adófizető.
Hitelképességemet mi sem bizonyítja jobban, minthogy ellenem végrehajtás még nem vezettetett, köz és egyéb tartozásaimat pontosan fizetem, tehát a megállapítandó bérösszeg veszélyeztetve nincs.
Köztudomás szerint is őskeresztény családból származom, amit felhívásra okmányaimmal igazolni fogok, s így nem esem az u.n. zsidótörvény korlátozásai alá, s így a bérbeadásnak e tekintetben nincs akadálya.
Jelenleg zsidó háztulajdonos a bérbeadóm, egyrészt ezért is, de üzleti érdekeimből is szeretném üzlethelyiségemet változtatni annál inkább is, mert mint órás és ékszerész nagyobb értékű ékszert stb. tartok raktáron, sőt nem csak a saját tulajdonomat képező ily ingóságokat, hanem a javítás átalakítás stb. végett rám bízott idegen ékszereket stb. is, s sokkal biztosabb megőrzési lehetőség van a községházában lévő üzletben, mert itt állandó éjjeli őrség tartózkodik, mint a jelenlegi bérleményemben, már pedig nem csak anyagi hanem erkölcsi felelősség is terhel a rám bízott idegen vagyon megőrzéséért.
Mindezek alapján tiszteletteljes kérelmem megismétlése mellett maradok a tekintetes Képviselőtestülethez hazafias tisztelettel,

Rétfalvi Ernő

Translation

Respected Council,

I, the undersigned, hereby submit the respectful request that the retail outlets in the town hall, which are currently rented by Zsigmond and Ernő Fischer, and currently being vacated, should be leased to me for rent.
In order to support my respectful request, I would like to mention that I am a watchmaker and jeweller, a resident of Gödöllő, and therefore naturally a taxpayer of Gödöllő.
My credibility is proven by that no execution has been ordered against me, I pay my common and personal debts punctually, so the rent is not endangered.
It is public knowledge that I come from an established Christian family, which I can prove with documents if required and am therefore not restricted by the Jewish laws and from this point of view the lease is not hindered.
At the moment my landlord is Jewish, which is one reason, but I would like to change my shop, also due to my business interests. Moreover, as a watchmaker and jeweller I keep a large amount of jewellery etc. in stock – not only my own property but also items entrusted to me for repair, remodelling etc. – and there is a much better possibility of safeguarding these in the shop at the city hall due to the permanent night guard. I have not only the financial responsibility but also a moral one for protecting the goods entrusted to me.

On this basis, I repeat my respectful request. With patriotic regards,

Ernő Rétfalvi

Files

Tekintetes.jpg

Collection

Citation

Ernő Rétfalvi , “Request from Rétfalvi Ernő to the Gödöllő town council,” EHRI Documents, accessed January 27, 2023, https://visualisations.ehri-project.eu/items/show/168.

Item Relations

This item has no relations.